نسخه آزمایشی
Menuجلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سنقر به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل و معاون پدافند غیر عامل و اعضا شورای پ.غ. ع شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه مرتضوی فرماندار شهرستان سنقر ضمن عرض خیر مقدم به مدیر کل و معاون مدیر کل پدافند غیر عامل  و اعضای شورا گفت : پدافند غیرعامل مصونیت سازی در برابر تهدیدات دشمن است و با رشد فناوری این تهدیدات نیز تغییر می یابد و همواره باید در مقابل انواع تهدیدات آمادگی لازم داشته باشیم .دشمن شناسی و شناخت تهدیدات بسیار مهم است و دشمن سعی می کند با در اختیار داشتن رسانه های قدرتمند همواره در جهت تضعیف کشورمان گام بردارد و ما همواره باید تدابیر لازم در جهت بازدارندگی تهدیدات دشمن داشته باشیم .

سپس زارعی مدیر کل پدافند غیر عامل استان با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل، افزودند: اگر به موضوع پدافند غیرعامل بدرستی توجه و اهمیت داده نشود ظرف نصف روز دستاوردهای نظام از دست خواهد رفت.

زارعی اظهار داشت: ، افزایش بازدارندگی کاهش آسیب پذیری- تداوم فعالیت های ضروری ارتقاء پایداری ملی  و تسهیل مدیریت بحران را 5 هدف اصلی پدافند غیرعامل ذکر و برنامه ریزی در راستای بازدارندگی کشور در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را مهم تلقی کردند.

زارعی مدیر کل پدافند غیرعامل استان، پدافند غیرعامل را دائمی و همیشگی دانستند و تصریح کرد: تا زمانی که تفکر تهدید در کشور وجود دارد پدافند غیرعامل هم وجود خواهد داشت و باید به آن اهمیت داده شود و با توجه به توسعه دانش و تکنولوژی ضرورت دارد، شناسایی تهدیدات هم با دانش و علم روز صورت گیرد.

در ادامه زارعی تاکید داشت: برابر دستور العمل ابلاغی رصد اطلاعاتی ، شناسایی مراکز حساس ،حیاتی ومهم و اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه های سایبری ، شیمیایی ،زیستی و ... از وظایف کارگروهای 12 گانه شهرستانها می باشد . که انتظار می رود جلسات کارگروه ها بر اساس شرح وظایف مربوطه در حوزه پدافند غیر عامل به صورت فصلی حداقل یک جلسه  برگزار گردد.

در ادامه قربانی معاون پدافند غیر عامل استانداری به تشریح شرح وظایف کارگروه های تخصصی 12 گانه پدافند غیر عامل شهرستان پرداختند.

 در پایان جلسه مدیر کل پدافند غیر عامل استان و فرماندار شهرستان سنقر  از سدهای مخزنی سلیمانشاه و جامیشان بازدید بعمل آوردند.