نسخه آزمایشی
Menuجلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان هرسین به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل و معاون پدافند غیر عامل و اعضا شورای پدافند غیر عامل شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کنجوریان فرماندار شهرستان هرسین ضمن خیر مقدم به مدیر کل پدافند غیر عامل  و اعضای شورا در خصوص شورای پدافند غیرعامل شهرستان توضیحاتی به اختصار بیان نمودند.

سپس زارعی مدیر کل پدافند غیر عامل استان با اشاره به تعاریف حوزه پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقداماتی است که منجر به افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، پایداری ملی و تداوم فعالیت های ضروری و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات دشمن می باشد و از این رو شناخت نقاط ضعف و قوت‌ و شناسایی تهدیدات در حوزه کاری و برنامه ریزی مدون برای به حداقل رساندن نقاط آسیب پذیر، مهمترین برنامه پدافند غیر عامل است .

زارعی اظهار داشت: از اهداف ماموریت پدافند غیر عامل برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن ، نقاط آسیب پذیر ، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز زیر ساخت ها ، تداوم چرخه خدمات اساسی و تامین نیاز های ضروری مردم ، تامین جان پناه امن در شرایط تهدید نظامی دشمن ، ارتقاء فرهنگ عمومی با اجرای آموزش های عمومی و اقدامات فرهنگی تمرین و رزمایش در خصوص ارتقاع آمادگی و پایداری در حوزه های مختلف در برابر تهدیدات نظامی دشمن است که می طلبد شورای پدافند غیر عامل شهرستانها و کارگروه های تخصصی زیر مجموعه در این راستا قدم بردارند.

زارعی صیانت از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی دشمن را امری ضروری دانست و گفت: امروزه استکبار جهانی جنگ اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل نموده است که نمونه آن شدید ترین جنگ اقتصادی که ترامپ چهار سال بر علیه کشور عزیزمان راه انداخت تا ما را تسلیم نماید که الحمدلله در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری توانستیم در برابر آنها مقاوت و بر مشکلات موجود غلبه نماییم .

در ادامه زارعی تاکید داشت: برابر دستور العمل ابلاغی رصد اطلاعاتی ، شناسایی مراکز حساس ،حیاتی ومهم و اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه های سایبری ، شیمیایی ،زیستی و ... از وظایف کارگروهای 12 گانه شهرستانها می باشد . که انتظار می رود جلسات کارگروه ها بر اساس شرح وظایف مربوطه در حوزه پدافند غیر عامل به صورت فصلی حداقل یک جلسه  برگزار گردد.

مدیرکل پدافند غیرعامل اشاره داشت: شناسایی دقیق حملات انسان ساخت و پیشگیری به موقع در جهت جلوگیری از آثار مخرب این حرکات ،تحکیم زیرساختهای شهرستان و استان ،پیش بینی حوادث ، فرهنگ سازی ،آموزش و ترویج ، اطلاع رسانی ، احصاء آسیب ها و نقاط ضعف و همچنین سطح بندی و تحکیم زیرساخت هایی همچون تجهیز و راه اندازی مولدهای برق اضطراری و دوگانه نمودن سوخت نانوایی ها به عنوان بخشی از اهداف پدافند غیرعامل در زمان بحران می باشد.

در ادامه قربانی معاون پدافند غیر عامل استانداری به تشریح شرح وظایف کارگروه های تخصصی 12 گانه پدافند غیر عامل شهرستان پرداختند.