نسخه آزمایشی
Menu
کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي شد.
کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي شد.

کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي را كسب كرد

کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي شد.


کرمانشاه رتبه برتر کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری و كنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي را كسب كرد

کرمانشاه رتبه نخست کشور در راه اندازی دفاتر تسهیل گری شد
مدیریت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه موفق به کسب رتبه برترکشور در  راه اندازی دفاتر تسهیل گری و پیشبرد برنامه های کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی شد.
در نشست سراسری دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیر رسمی که در وزارت کشور برگزارشد، با اعلام کسب رتبه نخست کشور از سوی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، وزیر کشور با اعطای لوح تقدیری از علیرضا گودرزی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تقدیر کرد.