نسخه آزمایشی
Menu

۱۳ سکونتگاه غیررسمی در استان کرمانشاه وجود دارد

۱۳ سکونتگاه غیررسمی در استان کرمانشاه وجود دارد


این سکونتگاه ها با بافت فرسوده و بافت قدیمی متفاوت است. گودرزی یادآور شد، ۴۴۰ هزار نفر در استان کرمانشاه در بافت فرسوده باسابقه تاریخی، بافت روستایی و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.

گودرزی یادآور شد، ۴۴۰ هزار نفر در استان کرمانشاه در بافت فرسوده باسابقه تاریخی، بافت روستایی و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. وی ادامه داد: از این تعداد ۲۲۷ هزار نفر در ۱۳ محله به نام سکونتگاه های غیررسمی یا حاشیه نشینی در شهر کرمانشاه زندگی می کنند که رسیدگی به آنان در ۲ بخش پیگیری می شود که بخش زیرساختی برای رصد مشکلات در کارگروه ستاد بازآفرینی شهری با همکاری دفتر امور اجتماعی و دیگر ارگان های مربوطه از آن جمله است.

گودرزی، از توسعه اجتماع محور به عنوان بخش دیگر از اقدام های در دست اجرا برای سکونتگاه های غیررسمی یاد کرد و افزود: متولی این بخش در کل کشور نیز سازمان امور اجتماعی است، قرار براین است تا پایان برنامه ششم توسعه به ازای هرسال ۱۰ درصد از میزان حاشیه ها کاسته شود.

ایشان اضافه کرد، جزء ۱۰ استانی بودیم که در سال ۹۷ تحت پوشش دفاتر تسهیل گری با هدف توسعه محلی شناسایی و احصا ظرفیت محلات قرار گرفتیم.

وی افزود: براین باورم تا در یک محله مردم پای کار نیایند و ظرفیت ایجاد نکنند نمی توانیم به توسعه اجتماعی دست یابیم بلکه باید به سمت توسعه محلی چه از نظر زیرساختی و چه از نظر توسعه فرهنگی و اجتماعی اقدام کنیم.

۹ دفتر تسهیل گری در استان کرمانشاه وجود دارد

گودرزی از وجود ۹ دفتر تسهیل گری در ۱۴محله استان خبر داد و گفت: در شهر کرمانشاه ۶ دفتر تسهیل گری وجود دارد که به پوشش دهی ۱۱ محله می پردازندکه دارای کارشناسان مربوطه اقتصادی، معماری، جامعه شناسی، روانشناسی و حقوقی می باشند، این دفاتر به شناسایی ظرفیت محلات اقدام می کنند و به تشکیل گروه ها و شورایاری های محلی اقدام می کنند و در اموری همچون تاب آوری، ایجاد اشتغال، اطلاع رسانی راجع به مشکلات محلات یاری رسان هستند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی افزود: به دنبال این اقدام ها هم اکنون مطلع هستیم در محلات حاشیه ای چند ساختمان با چه میزان از تحصیلات و حرفه ساکنان و غیره وجود دارد.

به گفته گودرزی، در استان کرمانشاه همه مردم شهروند درجه یک هستند و ما به عنوان مسوول باید به  آنان خدمت کنیم.

اعتبار بیش از سه میلیارد تومانی برای مدارس حاشیه ای

وی به پاره ای از اقدام های انجام شده و یا در دست اقدام در مناطق حاشیه ای پرداخت و افزود: در سال گذشته ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم تا در محلات حاشیه نشین، مدارس را از نظر زیرساختی تقویت کنند و ۸۰ کلاس در مدارس حاشیه ای شهر کرمانشاه و روستاهای دورافتاده با اعتبارات دفتر امور اجتماعی هوشمند شدند.

به گفته ایشان، قرار براین است با همت دفتر امور اجتماعی ۱۶ زمین در بوستان های کرمانشاه با هدف تبدیل به زمین فوتبال در دست ساخت قرار گیرد.

وی به توجه و همت ویژه استاندار برای ساخت ۱۵ زمین ورزشی در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با کمک خیران برای هر کدام از این زمین ها ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که هم اکنون فنس کشی شده است.

گودرزی افزود: همچنین ۴۱ زندانی مالی با کمک خیرین که بدهی آنان کمتر از  هفت میلیون تومان بود آزادسازی شد.

وی با تاکید بر تداوم کار دفاتر تسهیل گری، افزود: برخی از مناطقی که به عنوان حاشیه نشین یاد می شود در برهه ای از زمان از مناطق خوش و آب و هوا مطرح بودند که پس از جنگ تحمیلی چند شهرستان و روستا خالی از سکنه می شود که ساکنان در اطراف شهر به ساخت الونک اقدام کرده اند.

وییادآور شد، باید کمربند سبز در اطراف شهر ایجاد شود و تلاش شود تا حاشیه نشینی گسترش پیدا نکند.