نسخه آزمایشی
Menu

مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت سمن

مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت سمن


مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت سمن

 

 

  مدارک لازم جهت صدور پروانه فعالیت سمن :

 

1-تصويرتمام صفحات شناسنامه اعضاء- 2 برگ

2-تصويركارت ملي - 2 برگ  

3-تصوير مدرك تحصيلي- 1 برگ 

4- عكس جديد 4*3-1 قطعه

5-فرم مشخصات فردي 9 نفر اعضاء- 2 برگ

6-اساسنامه- يك نسخه