نسخه آزمایشی
Menuتاریخچه

به استناد مصوبه جلسه 566 مورخ 4/5/84 و تصمیم جلسه 589 مورخ 14/6/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر ارشاد وقت به عنوان مسئول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منصوب می شوند.

به موجب ابلاغیه 169493 مورخ 21/9/87 رئیس جمهور به وزیر کشور ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهرودان به وجود می آید و وظایف مربوط به عفاف و حجاب با وظایف حقوق شهروندی ادغام گردیده و به ستاد صیانت محول می گردد.

اهداف ستاد صیانت در دو راستای کلی جریان دارد:

1-صیانت از حقوق شهروندی 2- ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ( یعنی امور مربوط به گسترش عفاف در ستاد صیانت ادغام می شود)

 

ساختار :

ریاست ستاد صیانت با جناب آقای استاندار می باشد و جلسات ستاد دست کم هر سه ماه یک بار با حضور ایشان باید برگزار شود.

جانیشین ستاد معاون سیاسی امنیتی است.

دبیر ستاد مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی می باشد.

ستاد از گروه بازرسی و نیز دو کارشناس حقوق شهروندی و عفاف و حجاب نیز برخوردار است.

 

بدنه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در آذر ماه سال 91 با تغییراتی هم اکنون از 16 عضو تشکیل شده است:

1-    مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی 2- مدیرکل منابع انسانی 3- مدیرکل امورزنان و خانواده 4- مدیرکل برنامه و بودجه 5- مدیرکل حراست6- مدیرکل روابط عمومی 7- مدیرکل آموزش و پژوهش8- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 9- مدیر صدا و سیما ی استان 10- مدیرکل ارشاد استان 11- فرمانده بسیج استان 12- رئیس دادگستری استان 13- فرمانده نیروی انتظامی استان 14- رئیس آموزش و پرورش استان 15- نماینده روسای دانشگاه های استان 16- دیگر مدیران مرتبط با موضوع

 

عملکرد:

اهم اقداماتی که در راستای وظایف عفاف و حجاب ستاد صیانت انجام می گیرد براساس دو جهت کلی می باشد که از مرکز تعیین شده است: یکی وظایف برون سازمانی ادارات که وظایفی را که ادارات در سطح استان انجام می دهند در بر می گیرد و دیگری وظایف درون سازمانی که به وظایفی که ادارات در رابطه با خود و کارکنان شان بر عهده دارند را شامل می شود. وظایف برون سازمانی تنها بر عهده برخی از دستگاه های اجرایی استان نهاده شده است اما وظایف درون سازمانی تمام ادارات استانی را در بر می گیرد. برای مثال برخی از وظایف برون سازمانی نیروی انتظامی این ها هستند:

اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک های بدحجابی در جامعه

اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه

همکاری با سازمان های ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی

الزام اتحادیه ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بد حجابی

نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیرپارک ها، سالن های سینماو ....

 

 محورهای وظایف درون سازمانی سال 1392 هم به این شرح می باشد:

 1. اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع عفاف و حجاب
 2. ارایه مشاوره اخلاقی ، خانوادگی و دینی با محوریت عفاف و حجاب
 3. بازرسی از مراکز و واحد های تابعه دستگاه مربوطه
 4. رعایت الزامات اداری و شئونات اسلامی
 5. راهنمایی و ارشاد مراجعین
 6. برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی
 7. فضاسازی و تبلیغات محیطی
 8. اجرای دستورالعمل لباس مشاغل
 9. تشویق مدیران و کارکنان فعال

 

در زمینه حقوق شهروندی تنها مقررات خاصی که به طور مشخص از مرکز ابلاغ شده است تاکنون برنامه های دوازده گانه ای است که امسال به دست استان ها رسیده است. عناوین کلی این برنامه ها این ها هستند:

1-    امور ستادی – برگزاری جلسات ستاد صیانت و پاسخگویی به مکاتبات ستاد مرکزی

2-    آموزش کارکنان

3-    رسیدگی به تخلفات کارکنان

4-    تبلیغات محیطی

5-    تشویقات

6-     خدمات- تسهیل در ارائه خدمات به مردم

7-    راهنمایی مراجعین

8-آموزش عمومی

9-ملاقات مردمی

10-روانسازی قوانین

11-ابتکارات سازمانی برای ارتقا منزلت اجتماعی سازمان و کارکنان

12-بازرسی

اقداماتی که تاکنون از سوی ستاد صیانت استان کرمانشاه انجام گرفته است:

 1. برگزاری جلسات ستاد
 2. ابلاغ سالیانه مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی در خصوص برنامه های برون سازمانی عفاف و حجاب دستگاه های اجرایی
 3. ابلاغ سالیانه برنامه های درون سازمانی به دستگاه های اجرایی
 4. استماع گزارش اقدامات انجام شده از درخصوص بند 2
 5. انجام یک مورد بازرسی از اقدامات انجام گرفته در مورد بندهای 2 و 3
 6. برگزاری همایش
 7. برگزاری کلاس های آموزشی در مرکز آموزش و پژوهش
 8. اجرای طرح ها و خواسته های مرکز در راستای اهداف ستاد

اهداف و برنامه های پیش رو:

1-    عفاف و حجاب با توجه به مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی از حیث مقررات تفصیلی کمبودی ندارد. در خصوص عفاف و حجاب تنها کاری که باید انجام گیرد اجرای مقررات است.

2-    طرح اهداف کلی و تعیین اولویت ها در زمینه حقوق شهروندی و ارائه برنامه ی گام به گام

3-    در زمینه حقوق شهروندی لازم است مرز فعالیت ها با قوه قضایییه مشخص شود و از برنامه های بلند پروازانه اجتناب شود و به اهداف ملموس توجه معطوف گردد.

4-    تشکیل اتاق فکر برای تعییین اولویت ها

5-    تشکیل گروه بازرسی  و انجام سالیانه بازرسی در امر عفاف و حجاب و حقوق شهروندی 

پاره ای از اولویت هایی که می توان به آنها اشاره کرد:

1-    توجه به انضباط و آسایش شهری ماننند امن سازی پیاده روها ، انتظام  ساخت و سازها ،

2-     پاسخگویی ادارات به مردم ، امکان ارتباط مستقیم مدیران با مردم ، انظباط اداری کارکنان

3-    حفظ بهداشت شهر و طبیعت

 

استانداری کرمانشاه

معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

شماره جلسه ( 1)

فرم صورتجلسه

رئیس جلسه :  معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار

دبیرجلسه : دفترامور اجتماعی و فرهنگی

تاریخ تنظیم : 8/2/94

موضوع جلسه :  اولین جلسه ستاد صیانت

محل برگزاری :

سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی

تاریخ و شماره دعوتنامه :

6901/22/71 مورخ 5/2/94

دستور کار:

1-ارائه برنامه بازرسی از عملکرد سال گذشته دستگاههای اجرائی استان

2-جمع بندی نقطه نظرات اعضای محترم ستاد صیانت در خصوص چک لیست های ارسالی از سوی مرکز(به پیوست)

3-هماهنگی برای تشکیل گروه های بازرسی

تاریخ جلسه : 

8/2/94 ساعت 10

کارشناس موضوع : محمد کاظم مردانی

اهم مطالب مطروحه :  جلسه راس ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید بر گزار سپس آقای قبادی مدیر کل دفتر امور اجتماعی فرهنگی ضمن خیرم مقدم به حضار در جلسه مطالبی را در ارتباط با دستور کار بازرسی ها وچک لیست ها ارائه نمودند. سپس دکتر حاتمی معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی در خصوص اهمیت شاخص های مورد نظر به ویژه خدمات رسانی مطلوب ادارات در حوزه حقوق شهروندی وتسهیل فرایندهای کاری تاکید نمودند. در پایان جناب آقای آزرمی جانشین  رئیس ستاد صیانت استان هم در خصوص لزوم انجام بازرسی از شهرستانها و فرمانداری ها مطالبی را مورد تاکید قرار دادند.

ردیف

مصوبات جلسه

اقدام کننده (دستگاه ‘ سازمان و ... )

     
     
     
     

1

مقرر گردید اعضای ستاد حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 13/2/94 نظرات اصلاحی خود را در ضریب اهمیت  و عناوین مورد  اشاره در چک      لیست های ارسالی به دفتر امور اجتماعی ارسال نمایند.

اعضای ستاد صیانت

2

مقرر گردید تاقبل از 15/2/94 دفتر امور اجتماعی جمع بندی نظرات اصلاحی اعضاء را به ستادمرکزی صیانت ارسال نماید.

دفتر امور اجتماعی

3

مقرر گردید حداکثر تا  روز 13/2/94 از جانب اعضای محترم ستاد صیانت به ترتیب زیر نفراتی  را جهت عضویت در تیم های بازرسی به دفتر امور اجتماعی معرفی نمایند: دفتر منابع انسانی و تحول اداری 3 نفر- دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی 3نفر- اداره کل آموزش وپرورش 2نفر– اداره کل حراست استانداری 2نفر – دفتر امورخانواده وبانوان 2نفر- ستاداحیاء امر به معروف ونهی از منکر 22نفر- هر فرمانداری یک نفر (ترجیحا" کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی)

اعضای ستاد صیانت

4

مقررگردید حق الزحمه بازرسان ادارات مرکزی استان توسط دفتر امور اجتماعی وحق الزحمه بازرسان ادارات شهرستانی که از میان کارشناسان فرمانداریها ی تابعه انتخاب می شوند توسط حوزه معاونت محترم  توسعه مدیریت ومنابع انسانی تامین گردد.

دفتر امور اجتماعی- ومعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

5

 مقرر گردید من بعد مصوبات ستاد صیانت استان برای کلیه فرمانداریها ی تابعه ارسال گردد.

دفتر امور اجتماعی

6

مقرر گردید تمام چک لیست های ارسالی جهت اظهار نظر در موعد مقرر برای فرمانداریهای تابعه ارسال گردد.

دفتر امور اجتماعی

7

مقرر گردید جلسه آموزش بازرسان روز یکشنبه 20/2/94 در محل سالن جلسات حوزه استاندار از ساعت 9 الی 11 صبح بر گزارشود

دفتر امور اجتماعی

8

 مقرر گردید حد اکثر تا تاریخ 21/2/94 ابلاغ اعضای تیم بازرسی تهیه وارسال گردد.

دفتر امور اجتماعی

           

 

غایبین

1-   دانشگاه رازی

2-  نیروی انتظامی

3- بسیج ناحیه کرمانشاه

 

 

استانداری کرمانشاه

معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

شماره جلسه ( 3)

فرم صورتجلسه

رئیس جلسه : آقای مهندس آزرمی

دبیرجلسه : دفترامور اجتماعی و فرهنگی

تاریخ تنظیم : 30 / 10/ 93

موضوع جلسه :  سومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

محل برگزاری :  سالن جلسات معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی

تاریخ و شماره دعوتنامه : 27/10/93

دستور جلسه : 1- ارائه گزارشی از جانب دبیر خانه ستاد صیانت 2-  بحث و تبادل نظر پیرامون تشکیل کمیته های سه گانه فرهنگی  آموزشی٬ بازرسی

تاریخ جلسه :  29 / 10/ 93

ساعت 10 صبح

کارشناس موضوع :    محمد کاظم مردانی

اهم مطالب مطروحه : سومین جلسه ستادصیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان راس ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخه 29/10/93 در محل سالن جلسات معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی به ریاست آقای مهندس آزرمی با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید اغاز شد. سپس دبیر ستاد ضمن خیر مقدم به اعضاء توضیحاتی پیرامون گزارش  عملکرد ستاد و پیشنهاد تشکیل کمیته های سه گانه را ارائه نمودند. سپس ایشان جناب آقای آزرمی رئیس جلسه  با اشاره به مشکلات موجود جامعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به پرهیز از برنامه های ظاهری و شکلی  واجرای برنامه های نو ؛علمی و بروز مطابق نیازهای قشر جوان تاکید نمودند. د رپایان جلسه موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

   

ردیف

مصوبات جلسه

اقدام کننده (دستگاه ‘ سازمان و ... )

     
     
     
     

 

1

 

مقرر گردید: دستگاههای اجرائی که بیشتر از 100نفر پرسنل دارند بر اساس اعلام دفتر منابع انسانی و تحول اداری ظرف مدت10 روز از جانب دبیرخانه ستاد مکلف به  راه اندازی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی  گردند

دفتر امور اجتماعی دفتر منابع انسانی

 

 

2

مصوب گردید: فرمانداریهای کنگاور- هرسین صحنه روانسر جوانرود- قصر شیرین که تاکنون اقدام به راه اندازی ستاد ننموده اند  ظرف مدت 10 روز گزارش تشکیل ستادهای صیانت را به دفترامور اجتماعی ارسال نمایند.

فرمانداریهای کنگاور- هرسین صحنه روانسر جوانرود- قصر شیرین

 

3

 

مصوب گردید: با توجه به جمعیت بالای مناطق ونواحی آموزش و پرورش٬ همه مناطق  آموزش و پرور ش ستاد صیانت راه اندازی نمایند.

اداره کل   آموزش و پرور ش

 

4

 

مصوب گردید: همه دانشگاههای استان سازمان تبلیغات اسلامی- اداره کل ورزش و جوانان عضو کمیته فرهنگی و تبلیغی باشند و رئیس این کمیته مدیر کل دفتر اجتماعی ٬ دبیر آن مدیر کل ارشاد اسلامی  باشند.

دفتر اجتماعی- اداره کل ارشاد اسلامی

5

مصوب گردید: همه دانشگاهها خصوصا" علمی کاربردی اداره کل آموزش و پرورش- ستاد احیاء امر به معروف معاونت فرهنگی سپاه نبی اکرم عضو کمیته آموزشی و پژوهشی بوده  رئیس این کمیته دفتر آموزش و پژوهش ودبیر آن معاون مدیر کل دفتر اجتماعی بر عهده داشته باشند.

دفتر امور اجتماعی آموزش و پژوهش

6

مقرر گردید: رئیس کمیته بازرسی ٬ مدیر کل دفتر بازرسی ورسیدگی به شکایات ٬ و دبیر آن کمیته را دفتر امور بانوان وخانوده بر عهده گیرند.

دفتر بازرسی- دفتر امور بانوان

7

مقرر گردید: بین دبیر خانه ستاد احیاء امر به معروف ٬ سازمان بازرسی٬ و دفتر اجتماعی تفاهم نامه سه جانبه ای برای تلفیق برنامه ها منعقد گردد.

دفتر اجتماعی- ستاد احیاء سازمان بازرسی

8

مقرر گردید: دفتر امور اجتماعی پیگیری نماید در صورت امکان جهت بازرسی های حجاب و عفاف براساس چک لیست ها از ظرفیت بسیج خواهران وسازمان بازرسی طبق تفاهم نامه منعقده استفاده شود.

دفتر امور اجتماعی

           

 

غایبین جلسه: 1- نیروی انتظامی 2- دفتر آموزش و پژوهش

 

 

بــرگ ارزیابــی فعــالـیـت ادارات

    (ادارات استانی وشهرستانی و واحدهای تحت پوشش زیر 50 نفر)

در حوزه حقوق شهروندی

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی مدیر ..................................... میزان تحصیلات ....................... وضعیت تاهل ................ تاریخ تولد:  /   /   محل تولد .............   محل سکونت ...................... پایه خدمتی .......... تاریخ انتصاب در این اداره    /     /      تعداد کارکنان مرد............ تعداد کارکنان خانم.............

نشانی:............................................................................................................................. تلفن تماس : .....................................................

ردیف

عنوان فعالیت

ارزیابی فعالیت

 

حداکثر امتیاز

امتیاز بدست آمده

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

عدم اجرا

1

آگاهی از دستور العمل ها ،ابلاغیه هاوبخشنامه های رسیده از ادارات کل در خصوص برنامه های صیانت از حقوق شهروندی

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

2

توجیه و راهنمایی کارکنان به برنامه های صیانت از حقوق شهروندان وتهیه ونصب منشور اخلاقی وحرفه ای واجرایی نمودن آن.

 

 

120-97

 

 

96-73

 

 

72-49

 

 

48-25

 

 

24-1

 

 

0

120

 

3

برگزاری جلسات اخلاق حرفه ای واسلامی برای کارکنان ویا شرکت دادن آنان در کلاسهای اخلاق،جلسات تخصصی وهمایش های ادارات کل بمنظور آشنایی با تخلفات اداری وارتقای سلامت اداری

 

 

120-97

 

 

96-73

 

 

72-49

 

 

48-25

 

 

24-1

 

 

0

 

120

 

4

ارشاد و برخورد مناسب با کارکنان متخلف و در صورت تکرار ، معرفی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

5

تبلیغات محیطی موثر (تابلو،بروشور و...) در اداره بمنظور آشنایی مراجعین و کارکنان با قوانین و مقررات مربوطه ، احترام به قانون و ترویج قانونگرایی

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

6

نظارت مستمر بر حسن رفتارکارکنان با ارباب رجوع .

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

7

دریافت پیشنهادات و شکایات از طریق تلفن ، پیامک ، صندوق شکایات ، تلفن گویا و ... و رسیدگی به آنها

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

8

تشویق کارکنان کوشا در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع وموفق در اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندان

 

90-73

 

 

72-55

 

 

54-37

 

 

36-19

 

 

18-1

 

0

90

 

9

فعال کردن میز خدمت در ورودی اداره با بکارگیری افراد متعهد و با انگیزه به منظور پاسخگویی مناسب به مراجعین و راهنمایی آنان

 

100-81

 

 

80-61

 

 

60-41

 

 

40-21

 

 

20-1

 

0

100

 

10

آموزش به مراجعین و یا افراد تحت پوشش نسبت به حقوق وتکالیف خود در اداره مربوطه

 

 

120-97

 

 

96-73

 

 

72-49

 

 

48-25

 

 

24-1

 

 

0

120

 

 

جــــــــــــمـــــــــــــــع

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

نام و نام خانواگی رئیس هیات بازرسی ..................................

 

امضاء

                                                                                                                                                                         

 

 

 

بــرگ ارزیابــی فعــالـیـت

        (ادارات استانی وشهرستانی واحدهای تحت پوشش زیر 50نفر)

در حوزه عفاف و حجاب

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی مدیر: ................................... میزان تحصیلات .......................وضعیت تاهل..................تاریخ تولد   /    /      محل تولد...........محل سکونت ..........................پایه خدمتی .......... تاریخ انتصاب در این اداره    /    /      تعداد کارکنان مرد......... تعداد کارکنان خانم.........

نشانی اداره:....................................................................................................................... تلفن تماس : ................................

ردیف

عنوان فعالیت

ارزیابی فعالیت

 

حداکثر امتیاز

امتیاز بدست آمده

خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

عدم اجرا

1

آگاهی از دستورالعمل ها  ، ابلاغیه ها و بخشنامه های رسیده از ادارات کل در خصوص عفاف و حجاب

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

2

رعایت حجاب و پوشش ظاهری کارکنان بویژه خانم ها

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

3

رعایت شئونات اسلامی و اخلاق کارمندی در محیط کار

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

4

جداسازی محل کار کارکنان زن و مرد و در صورت باز بودن محیط کار ، استقرار در میزهای جداگانه

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

5

عدم بکارگیری منشی زن برای آقایان

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

6

ارشاد،تذکر،مشاوره وآموزش توجیهی به کارکنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند .

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

7

ارشاد و تذکر به مراجعین بدحجاب و جلوگیری از ورود افراد بسیار

بد پوشش و با آرایش غلیظ و خودداری از ارائه خدمات به آنها

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

8

انجام تبلیغات محیطی ،  نصب تابلو ها با تصاویر و نوشته های اثر بخش هنری ، تهیه و توزیع بروشور و ... در خصوص رعایت حجاب و پوشش اسلامی

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

9

بکارگیری تدابیر مدیریتی توسط مدیر اداره در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب کارکنان (انتصابات ، ارائه تسهیلات ، تشویق ، پاداش و...)

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

10

اجرای برنامه ها ومسابقات فرهنگی ،توزیع اقلام فرهنگی،برگزاری جلسه اخلاق برای کارکنان وفراهم کردن امکان حضور آنان در جلسات ادارات کل

 

100-81

 

80-61

 

60-41

 

40-21

 

20-1

 

0

100

 

 

جـمـع

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانواگی رئیس هیات بازرسی ..................................

 

امضاء