نسخه آزمایشی
Menuآدرس سايت شهرداري هاي استان كرمانشاه

 

رديف

نام شهرداري

آدرس سايت

1

كرمانشاه

www.kermanshahcity.ir

2

جوانرود

www.javanrood.ir

3

هرسين

www.shahrdari_harsin.ir

4

پاوه

www.pavehcity.ir

5

سرپل ذهاب

www.sh-sarpolezahab.ir

6

سنقر

www.shahrdarisonghor.ir

7

صحنه

www.sahneh.ir

8

قصرشيرين

www.shahrdari-qasreshirin.ir

9

گيلان غرب

www.gilanegharb.ir

10

بيستون

www.sh-bisotun.ir

11

نوسود

www.shardarinosoud.ir

12

ريجاب

www.rijabcity.ir

13

شاهو

www.shahrdarishahoo.ir

14

حميل

www.homeylcity.ir

15

نودشه

16

كرندغرب

17

روانسر

18

اسلام آبادغرب

19

كنگاور

20

تازه آباد

21

نودشه

22

باينگان

23

كوزران

24

گهواره

25

ماهيدشت

26

هلشي

27

سرمست

28

سومار

29

سطر

30

ميان راهان

31

بانه وره

32

ازگله