نسخه آزمایشی
Menuگردهمايي شهرداران

 

دومین گردهمایی شهرداران شهرهای استان کرمانشاه روز پنج شنبه 98/8/16 در استانداری کرمانشاه برگزار شد.