نسخه آزمایشی
Menuشيوه نامه انتخاب هيئت رئيسه شوراهاي اسلامي شهرستان

1- به استناد ماده ۱۸ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 2 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان نخستين جلسه شورا به فاصله یک ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي اسلامي شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود و با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي­يابد.و فعالیت آن تا پایان دوره فعالیت چهارساله شورای اسلامی شهر و روستا ادامه دارد.
2-  به حکم ماده 3 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان در اولین جلسه شورا مسن­ترين فرد از اعضاي حاضر به‌عنوان رئيس سني و جوانترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي­شوند و در جایگاه هیات رئیسه قرار می گیرند.
3- بر اساس ماده 4 آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان هيأت رئيسه سني اداره اولین جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيأت رئيسه دائم شورا را دارد.
4- به استناد ماده ۱دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی در ابتدای هر دوره شورا پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه سنی اعصای حاضر در شورا به هیات اجتماع در حال قیام سوگند یاد می کنند متن سوگندنامه توسط رئيس سني قرائت می‌شود و اعضاي شورا در حال قيام آن را تكرار نموده و پس از انجام مراسم تحليف ذيل متن سوگند را امضا مي­کنند. يک نسخه از متن سوگندنامه امضاشده به‌عنوان اسناد شورا در دبيرخانه شورا نگهداري مي‌شود.
5- به استناد ماده۵ دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی متن سوگند به شرح ذيل مي­باشد:
«من در برابر كلام ا... مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي­كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي­نمايم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشورم را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه موارد زمينه­هاي عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شورا عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت و آباداني کشور و حوزه انتخابيه خود اهتمام نمايم.»
لازم به ذکر است پيروان اقليت‌هاي ديني رسمي، به‌جای كلام ا... مجيد به كتاب مقدس خود سوگند ياد كنند.
6- اعضاي شورا در ادامه اين جلسه از بين اعضاي داوطلب سمت رياست، رئيس را با رأي مخفي و اكثريت مطلق حاضران، سپس همين طور نائب رئيس، حـداقـل يـك منشي (در صورت تشخيص شورا بيش از يك منشي) و سخنگو را براي مدت یک سال و نماينده يا نمايندگان شورا در شوراي اسلامي استان را با رای مخفی و اكثريت نسبي انتخاب و مراتب را صورت‌جلسه نموده و نسخه­اي از آن را به  استاندار ارسال نمايند.
7- به استناد تبصره ۳ آیین نامه اجرایی انتخابات   شوراهای اسلامی شهرستان استان و شورای عالی استان ها فرمانداران موظفند بلافاصله پس ار تشکیل شورای اسلامی شهرستان اسامی اعضای آن را از طریق رسانه های گروهی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.
8- به استناد تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون شورا در صورتي که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولويت با فرد يا افرادي است که داراي مدرک تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يکسان بودن مدرک تحصيلي ملاک انتخاب قرعه است.انتخابات هیات رئیسه شوراهای موضوع این قانون نیز مشمول مفاد این تبصره می باشد.
9- كارت عضويت اعضای شوراي اسلامي شهرستان با معرفي فرماندار به امضاي استاندار صادر خواهد شد.