نسخه آزمایشی
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید
سرپرست فرمانداری در بازدید از راههای حومه شمالی گفت برای ترمیم و بهسازی راههای این حوزه درسال جاری در کمیته برنامه ریزی اعتبار خواهیم گذاشت
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید
در بازدید از واحدهای بازسازی شده مددجویان کمیته امداد سرپرست فرمانداری از زحمات دست اندرکاران قدردانی نمود
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
آبخیزداری

با حضور سرپرست فرمانداری کلنگ عملیات اجرایی آبخیزداری حومه شمالی به زمین زده شد
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
پیام

آزادگان اسوه های ایثار و مقاومت هستند
گزارش تصویری (آرشیو)