۳۰ آبان ۱۳۹۶
تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران باحضور معاون سیاسی امنیتی استانداری
نهمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرستان گیلانغرب باحضور معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه برگزارشد
۲۸ آبان ۱۳۹۶
آغاز کاربازسازی مناطق زلزله زده شهرستان گیلانغرب
عملیات اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده روستایی شهرستان گیلانغرب آغاز شد
۲۶ آبان ۱۳۹۶
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان گیلانغرب با حضور معاون مدیریت بحران کشور
جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرستان گیلانغرب ساعتی قبل باحضور محمد فرید لطیفی معاون مدیریت بحران کشور ، مدیرکل بازسازی و فنی مدیریت بحران کشور ، مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در محل فرمانداری تشکیل شد
۲۵ آبان ۱۳۹۶
ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه در شهرستان گیلانغرب به ریاست استاندار تشکیل جلسه داد
جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه بعدازظهر امروز به ریاست استاندار در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب برگزار شد
گزارش تصویری (آرشیو)