نسخه آزمایشی
۱۴ آذر ۱۳۹۸
اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند
عضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند صبح امروز در اجرای مواد 31 و32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات اعضای هیات اجرایی بمنظور انتخاب 8 نفر عضو اصلی و سه عضو علی البدل در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب برگزار گردید و اعضای اصلی و علی البدل از بین 30 معتمد دعوت شده انتخاب شدند
۲۱ آبان ۱۳۹۸
نشست مدیر عامل آبفار استان کرمانشاه با فرماندار شهرستان گیلانغرب بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبفار برگزارشد
۱۶ آبان ۱۳۹۸
تصویب22 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گیلانغرب
22 طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان گیلانغرب تصویب شد
۱۳ آبان ۱۳۹۸
برگزاری مراسم راهپیمایی 13 آبان در گیلانغرب
تا انتخابات
آب و هوای گیلانغرب