۲۵ شهریور ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از بهورزهای مرکز بهداشت در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل با حضور فرماندار ورئیس شکبه بهداشت و درمان برگزار شد.
مراسم تجلیل از بهورزهای مرکز بهداشت در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
اخبار (آرشیو)

گزارش تصویری (آرشیو)