۲۲ مرداد ۱۳۹۷
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه:
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه قریب به 100 هزار نفر توسط دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی در کل مناطق زلزله زده غرب کشور مورد غربالگری قرار گرفتند، گفت: مسائل تهدید کننده سلامت در مناطق زلزله زده مهار شده است.
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
رئیس سازمان امور اجتماعی کشورگفت:عمده برنامه های در دستور کاردر مناطق زلزله زده، رویکرد اجتماعی فرهنگی دارد باید تلاش کنیم این برنامه ها تقویت شود و سازمان امور اجتماعی عمدتا به عنوان یک حلقه وصل برای همه دستگاه ها است.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
معاونان امور عمرانی استانداران سراسر کشور با حضور در مناطق زلزله زده سرپلذهاب ، از روند ساخت و سازها و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از زلزله آبان پارسال بازدید کردند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
فرماندار سرپل ذهاب:
فرماندار سرپل ذهاب گفت: خبرنگار قلمش ازجنس شهامت و شجاعت بوده و ازاسلحه برنده تر است و درجبهه فرهنگی وجنگ نرم بادشمنان درآگاه کردن مردم ودفاع از توسعه وپیشرفت جامعه نفش دارد و به دنبال رضایت شخص نیست اگرچه محکوم شود و ناسزا بشنود.
اخبار (آرشیو)
گزارش تصویری (آرشیو)