جهانبخش حیدری در این بازدید بر لزوم خدمات رسانی بیش از پیش به مردم شهریف شهر ریجاب و دهستان حومه تاکید کرد.

بازدیدحیدری فرمانداری شهرستان دالاهو از پایگاه بهداشتی درمانی ریجابفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا