بررسی مسائل موجود در دیدار چهره به چهره با مردم

بازدید میدانی حیدری فرماندار شهرستان دالاهو از نقاط مختلف شهر ریجاب


جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو در این بازدید ضمن بررسی برخی مسائل از جمله وضعیت آب شرب؛ با حضور میان مردم و دیدار چهره به چهره به همراه برخی مسئولین ادارات خدمات رسان در محل مسجد شیخ برزنجه ای، دستورات لازم برای رسیدگی به منظور رفع موانع صادر کرد.

مدیران ادارات آبفا، برق، ستاد معین بازسازی، جهادکشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی -آبخیزداری به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ریجاب حضور داشتندفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا