فرماندار دالاهو: سخت ترین تحریم های ظالمانه علیه کشور در حال اجرا است

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دالاهو در محل فرمانداری دالاهو برگزار شد


فرماندار دالاهو: سخت ترین تحریم های ظالمانه علیه کشور در حال اجراست. صبح روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دالاهو به منظور توزیع اعتبارات و با حضور اعضای ذیربط شهرستان به ریاست کرم محمدی فرماندار دالاهو تشکیل گردید. در این جلسه فرماندار اظهار داشت :اگر چه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه چهل ساله دارد اما در هیچ دوره و هیچ دولتی چنین تحریم های هدفمند و همه جانبه ای علیه ملت ایران اعمال نشده است. مقامات آمریکایی نام این تحریم ها را به صراحت فلج کننده نهاده اند.ایران در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد. وی در ادامه عنوان کرد:در این وضعیت هنر مدیران آن است که با منابع محدود،اولویت بندهای را مشخص و مطالبات مردم را در حد توان پاسخ دهند. در پایان ۷۲ میلیارد ریال اعتبارات شهرستان در حوزه های : آب ، راه ، جهاد کشاورزی ،آموزش و پرورش،فرهنگ و هنر و..... توزیع گردید.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا