نسخه آزمایشی

یکی از مهمترین شاخصه های توسعه جامعه مشارکت زنان در عرصه های مختلف است.

کارگروه تخصصی زنان و خانواده


جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو در این جلسه یکی از مهمترین شاخصه های توسعه جامعه را مشارکت زنان در عرصه های مختلف دانستند. وی آگاهی کافی بانوان از استعدادها و توانمندیهای بالقوه خود را عامل اصلی ایفای نقش این قشر در فعالیتهای اقتصادی دانستند و خواستار آموزش و مشاوره صحیح جهت ایجاد روحیه خودباوری واعتماد به نفس در خانمها بودند تا از این طریق توانمندسازی و در نتیجه ایجاد اشتغال محقق گردد.

جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده شهرستان به ریاست حیدری فرماندار دالاهو و با حضور اعضا برگزار گردید.

جهانبخش حیدری فرماندار دالاهو در این جلسه یکی از مهمترین شاخصه های توسعه جامعه را مشارکت زنان در عرصه های مختلف دانستند.

وی آگاهی کافی بانوان از استعدادها و توانمندیهای بالقوه خود را عامل اصلی ایفای نقش این قشر در فعالیتهای اقتصادی دانستند و خواستار آموزش و مشاوره صحیح جهت ایجاد روحیه خودباوری واعتماد به نفس در خانمها بودند تا از این طریق  توانمندسازی و در نتیجه ایجاد اشتغال محقق گردد.

وی با اشاره به نقش مدیر خوب و خبره در فعاليت سمن ها و تعاونیها ابراز امیدواری کرد تا از این طریق نیز به توفیقات و اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال و ایجاد روحیه مشارکت و نشاط اجتماعی برسیم.

 در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی تصمیماتی اخذ شد:

برگزاری جشنواره روستایی- عشایری با هدف در آمدزایی،جذب گردشگر و آشنایی با فرهنگ بومی محلی

نیاز سنجی در سطح روستاها جهت برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز زنان روستایی

دعوت از مشاور خبره جهت آموزش تحکیم بنیان خانواده

تلاش و پیگیری بیشتر در جهت ایجاد سمن ها

دعوت از فعالان اجتماعی و کارآفرینان جهت حضور در جلسات آتی.

اختصاص سالن ورزشي در ساعات مناسب براي استفاده بانوان شاغل در ادارات باهدف تامین سلامت روحی و جسمی آنان

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا