راهنمای گردشگری

سد زمکان که در دره هاي بسيار زيبای منطقه قرار گرفته موفق به مهار ميليونها متر مكعب از آبهاي روان استان و تحت پوشش گرفتن اراضي ديم منطقه و ايجاد يك فضاي...

يكي از پرآب ترين چشمه هاي شهرستان دالاهو و حتی استان کرمانشاه است و در بلندترين نقطه شهر کرند قرار گرفته است. وجود اين سرچشمه باعث شده است كه در پایین...


برای دریافت محتوا به پایین صفحه، بخش ضمائم بروید.

شهرستان دالاهو از نظر اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، گردشگری و تقسیمات سیاسی دارای شرایط حائز اهمیتی میباشد که این شهرستان را از شهرستان های همجوارش متمایز...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا