مستندات
قابل توجه افراد:- -جامانده گان از ثبت نام در سال 1393 -متقاضیان جدید دریافت یارانه -خانوارهای از قلم افتاده در ثبت نام سال93 -موالید جدید- طلاق-ازدواج-فوت- دارای...

شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قانون حفاظت و...


‌ماده ۱ - ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان...

كارمندان شاغل مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تحقق شرايط زير به يك طبقه شغلي بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ۱ فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/ ۲۰۰...

شهرستانها، بخش ‌ها و دهستانهاي مندرج در فهرست پيوست كه تأييد شده به ‌مهر پيوست تصويب‌ نامه هيئت ‌وزيران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا