وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انواع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمهیدات لازم جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات و مشارکت آحاد جامعه در این امر را فراهم می نماید.

برگزاری انتخابات


فرآیندهای مربوطه بسته به نوع انتخابات بنابر ضوابط قانونی بایکدیگر دارای تفاوت هایی بوده و به سه دسته فرآیندهای پیش از اخذ رای، روز اخذ رای و پس از آن قابل تقسیم می باشند. مهم ترین فرآیندهای انتخاباتی عبارتند از: 1. فرآیندهای پیش از اخذ رای: • دستور شروع انتخابات و اعلام وصول آن • آگهی و ثبت نام داوطلبان • تشکیل هیات های اجرایی • رسیدگی به صلاحیت داوطلبان • انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی • تعیین تعداد و محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رای • انتشار آگهی انتخابات • تعیین عوامل اجرایی شعبه • تعیین نمایندگان فرماندار در شعب • انصراف داوطلب / نامزد • رسیدگی به شکایات قبل از اخذ رای • تغییر حوزه انتخابیه (برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) 2. فرآیندهای روز اخذ رای: • احراز هویت رای دهندگان (شناسنامه–کارت ملی) • اخذ رای و شمارش آراء • تجمیع آراء 3. فرآیندهای پس از اخذ رای: • رسیدگی به شکایات انتخاباتی • آگهی نتیجه انتخابات • صدور اعتبارنامه منتخبین (حسب نوع انتخابات) • امحای تعرفه و برگهای رای

عنوان خدمات

برگزاری انتخابات

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز درهریک از فرآیندهای انتخابات، منطبق با قانون، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزاری نوع انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا) بوده و در هر یک از مراحل مربوطه اطلاع رسانی می گردد.

مخاطبین

آحاد جامعه در سن قانونی حضور در انتخابات

قوانین و مقررات بالادستی

قانون ، آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی برگزاری انتخابات

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا