فرماندار دالاهو

کرم محمدی


استاندار کرمانشاه در ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ کرم محمدی را به عنوان فرماندار دالاهو معرفی و از خدمات جهانبخش حیدری فرماندار سابق این شهرستان قدردانی کرد.آب و هوای دالاهو