کارشناس امور امنیتی(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا