مراسم بزرگداشت یوم الله 13 آبانفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا