غباروبي مزار شهدا

غباروبي و گل افشاني مزار شهداي اسلام آباد غرب بمناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر


با حضور معاون سياسي فرمانداري،مديران ادارات و نيروهاي مسلح مزار شهداي گرانقدر دفاع مقدس بمناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر غباروبي و گل افشاني شداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب