نسخه آزمایشیگزارش تصویری بازدید استاندار کرمانشاه از روند اجرای طرح احداث توقفگاه های خودرو در قصرشیرین و پایانه مسافری مرز خسرویاوقات شرعی
آب و هوا