نسخه آزمایشیگزارش تصویری بازدید فرماندار قصرشیرین و فرماندار خانقین از زیرساخت ها و امکانات رفاهی در محل منذریه عراق برای سفر زائرین اربعین حسینی به عتبات عالیاتاوقات شرعی
آب و هوا