نسخه آزمایشی6 روستای باقیمانده دهستان چله از نعمت گاز برخوردار می شوند


فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت تاکنون 87 روستای شهرستان گیلانغرب از نعمت گاز برخوردار شده اند

فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت تاکنون 87 روستای شهرستان گیلانغرب از نعمت گاز برخوردار شده اند محمودیان  در نشست بررسی مشکلات گازرسانی به روستاهای باقیمانده این شهرستان که با حضور مسئولین شرکت گاز استان برگزار شد گفت عملیات اجرایی گازرسانی به 50 روستا در  دو دهستان حومه و دیره بخش مرکزی  با اعتبار 330 میلیارد ریال  درحال اجراست که تعداد20 روستا در این دهستانها تا پایان سال گازدار خواهند شد  وی با بیان اینکه برای دهستان ویژنان هم با  پیگیریهای صورت گرفته  پکیج روستاهای این دهستان نیز آماده پیمان سپاری شده است از طراحی  و استارت گازرسانی به 6 روستای باقیمانده در دهستان چله تا دو هفته آینده خبرداد و گفت در این طرح روستاهای بانمیدان عبدالله ،یداله چشمه مورینه ،سنگ کرمو ، ناودار و قروتک از نعمت گاز برخوردار خواهند شد   درحال حاضر  12738 مشترک  شهری و روستایی شهرستان گیلانغرب از نعمت گاز برخوردار هستند 87 روستای این شهرستان گازدار شده انداوقات شرعی
آب و هوا