نسخه آزمایشیتصاوير مربوط به ملاقات عمومي فرماندار


در اين ملاقات ها كه علاوه بر روز هاي دوشنبه در ساير روزهاي هفته ( در صورت عدم برگزاري جلسات ) انجام ميشود پس از بررسي درخواست هاي مردمي توسط فرماندار اشخاص به واحدهاي مختلف فرمانداري و يا ادارات معرفي ميشونداوقات شرعی
آب و هوای هرسین