نسخه آزمایشیکارگروه اجتماعی ، فرهنگی شهرستان هرسین تشکیل جلسه داد.


حسین رستمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان هرسین در آغاز این جلسه طی سخنانی اظهار داشت : تحت تأثیر قرار گرفتن و عدم پایبندی به ارزشها و هنجارها در جامعه باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و کنترل ناپذیر شدن آن خواهد شد.

 

این جلسه با حضور حجت الاسلام اجرایی امام جمعه هرسین ، حسین رستمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان هرسین و سایر ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

حسین رستمی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان هرسین در آغاز این جلسه طی سخنانی اظهار داشت : تحت تأثیر قرار گرفتن و عدم پایبندی به ارزشها و هنجارها در جامعه باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی و کنترل ناپذیر شدن آن خواهد شد.

رستمی تصریح کرد : مطالعات و اقدامات مهمی در راستای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی توسط ادارات عضو کار گروه در شهرستان هرسین صورت گرفته است. وی ادامه داد : هر یک از ادارات عضو کارگروه در مطالعات و اقدامات پیشگیرانه خود که بر روی جامعه هدف انجام داده اند به عواملی همچون شرایط و وضعیت جغرافیایی ، موقعیت خانوادگی ، وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تربیتی افراد و سایر عوامل تأثیر گذار در بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نموده اند.

رستمی در این جلسه از اعضای عضو کارگروه با توجه به وظائف و جامعه‌ هدف آنان خواست پیشنهادات خود را در راستای پیشگیری ، مقابله و کنترل با آسیب‌های اجتماعی بصورت مکتوب به فرمانداری اعلام نمایند.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری همچنین ادامه داد : ادارات عضو کارگروه با توجه به اهمیت مصوبات می بایست یک نفر را بعنوان مسئول پیگیری و اجرای مصوبات کارگروه به فرمانداری معرفی نمایند.

حجت الاسلام دکتر اجرایی امام جمعه هرسین در این جلسه به تشریح راههای تقویت اعتقادات دینی در نسل های جدید پرداخت و طی سخنانی اظهار داشت : تثبیت و تقویت اعتقادات دینی در بین نسل های جدید بسیار مهم و ضرویست و ادارات و ارگان های فرهنگی و مرتبط برای پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید نهایت تلاش خود را بکار گیرند.

به گفته امام جمعه هرسین قداست بخشی به دین در خانواده‌ها و مدارس و اغناء نیازهای فکری جوانان و شبهات آنان بر اساس دین تاثیر بسیار مهمی در کاهش ، کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.

در پایان جلسه روسا و نمایندگان ادارات حاضر در جلسه به بیان عملکرد و نظرات خود در ارتباط با موضوع جلسه پرداختند

 اوقات شرعی
آب و هوای هرسین