نسخه آزمایشی
Menu

استاندار كرمانشاه:

از رويكردهاي اساسي ما، استفاده از همه ظرفيت ها براي احياي واحدهاي توليدي است

استاندار كرمانشاه گفت: از رويكردهاي اساسي ما در استان كرمانشاه، استفاده از همه ظرفيت ها براي احياي واحدهاي توليدي است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ بازوند امرور در كارگروه اقتصاد مقاومتي استان، گفت: مقام معظم رهبري پرچمدار اقتصاد مقاومتي در كشور هستند و همينطور روساي سه قوه هم بر اين موضوع تاكيد دارند بنابراين تمامي فرصت ها براي پرداختن به اين اصل مهم و اساسي در كشور فراهم است.

وي تصريح كرد: با استفاده از اقتصاد مقاومتي قادر هستيم كه بسياري  از ظرفيت هاي معطل مانده در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و عمراني استان را احياء و فعال كنيم.

وي با بيان اينكه يكي از رويكردهاي ما در استان كرمانشاه استفاده از همه ظرفيت ها براي احياي واحدهاي توليدي است،اظهار داشت: حدود 256 طرح و واحد صنعتي با سرمايه گذاري 700 ميليارد تومان در استان راكد مانده است كه اين رقم، كمي نيست و با احياي آنها مي توان براي بيش از 5 هزار نفر شغل ايجاد كرد لذا دستگاه هاي اجرايي و بانك ها براي تسهيل در امور و استفاده از فرصت ها براي احياي اين تعداد از طرح هاي صنعتي وظيفه مهمي برعهده دارند.

مهندس بازوند خواستار مشخص شدن هر كدام از بانك ها براي فعال و احيا شدن چندين از طرح هاي صنعتي در استان شد و گفت: بانك ها بايد تلاش كنند كه فرصت هاي خوب سرمايه گذاري توسط هلدينگ هاي خود در مركز براي حل مشكلات استان استفاده كنند.

وي اظهار داشت: اين 700 ميليارد تومان سرمايه گذاري راكد در استان علاوه بر اينكه مانع از افزايش شغل مي شود منجر به نرخ تورم هم در جامعه خواهد شد لذا همه براي احياي واحدهاي صنعتي بايد نهايت اهتمام خود را بكار گيرند.

مقام عالي استان تاكيد كرد: اگر مالك اين واحدهاي صنعتي راكد، دولتي هستند كه بايد هر چه سريعتر تعيين و تكليف شوند و اگر مالك آنها بخش خصوصي است بايد با ارائه راهكار و استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به حل مشكلات آنها اقدام كرد.

استاندار كرمانشاه بيان داشت: براي تسريع در امور و تعيين و تكليف هر چه سريعتر واحدهاي راكد از نيروهاي نظارتي و قضايي هم دعوت كرديم كه در كارگروه اقتصادي استان حضور داشته باشند و در اين راستا سعي كرديم اگر براي احياي پروژه اي مشكل قانوني وجود دارد با حضور دستگاه هاي مرتبط مشكل چنين پروژه اي حل گردد.

مهندس بازوند با بيان اينكه در جلسات اشتغال، اقتصاد مقاومتي و ستاد تسهيل استان به دنبال رفع مشكلات واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در استان هستيم، گفت: در استان بايد شرايطي فراهم شود كه سرمايه گذار با آسودگي كامل و رغبت به سرمايه گذاري كند و از سوي ديگر در اين جلسات با ارائه راهكار و برنامه ريزي نسبت به حل مشكلات واحدهاي راكد تصميمات مهمي اتخاذ گردد.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي احداث سه آزادراه در استان كرمانشاه گفت: اقدامات اوليه براي احداث آزادراه كرمانشاه به حميل، آزادراه همدان به كرمانشاه و آزادراه خرم آباد به كرمانشاه انجام شده و در اين راستا رايزيني ها با مسئولين ذيربط انجام گرفته است لذا در جلسات اقتصاد مقاومتي مي توانيم كه با شناسايي درست و به موقع بسياري از اجراي پروژه هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنيم.

استاندار كرمانشاه خاطرنشان ساخت: با پول دولتي قادر نيستيم كه همه پروژه هاي عمراني را انجام دهيم لذا با واگذاري آنها به بخش خصوصي شرايط خوبي براي اجرايي شدن آنها فراهم مي شود كمااينكه در بسياري از كشورهاي جهان بخش خصوصي اجرا كننده پروژه هاي عمراني است.

وي افزود: با وضعيت بودجه كشور دولت به تنهايي قادر به اجراي بسياري از پروژه هاي عمراني نيست لذا بايد تلاش كنيم كه بخش خصوصي در اين زمينه فعال و پويا گردد.

وي همچنين خواستار تقويت هر چه بيشتر ديپلماسي فروش و توليد از سوي توليد كنندگان و بخش خصوصي شد.

مهندس بازوند گفت: اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از تمامي فرصت ها و ظرفيت هاي موجود در جامعه است.