نسخه آزمایشی
Menu

دكتر حاتمي:

از ظرفيت آب استان در توسعه كشاورزي و شيلات استفاده خواهد شد

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گفت: از ظرفيت آب استان در توسعه كشاورزي و شيلات استفاده خواهد شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ اولين جلسه كارگروه آب و كشاورزي در سال جديد به رياست دكتر هدايت حاتمي معاون استاندار و با حضور مديران كل عضو اين كارگروه و نيز مهندس رضايي نماينده وزير و مديركل حوزه آبريز مرزي وزارت نيرو برگزار گرديد.

 دكتر حاتمي در اين نشست با اشاره به ميزان بارندگي ها در سال جديد گفت: استفاده مطلوب از اين ميزان آب كه به ظرفيت آبي استان اضافه شده فرصتي مناسب براي توسعه طرح ها و پروژه هايي است كه به دو حوزه كشاورزي و آب مربوط مي شوند و اين مي تواند در تحقق شعار رونق توليد تاثيرات زيادي داشته باشد.

معاون استاندار ضمن مكلف كردن مديران دستگاه هاي اجرايي براي برنامه ريزي شش ماهه در حوزه كشاورزي و آب عنوان داشت: از ظرفيت سدهاي استان مانند سد داليان كه هنوز به مرحله شرب نرسيده اند و تا چند سال ديگر هم نخواهند رسيد مي توان در بحث توسعه شيلات و كشاورزي حداكثر استفاده را برد و از مديران اين حوزه ها مي خواهم با تعامل با يكديگر به توسعه استان و رونق اقتصاد استان فكر كنند و براي نيل به آن هم پوشاني هاي لازم را در جهت اجراي طرح هاي مختلف داشته باشند.

حاتمي در پايان به خسارات وارده به بخش هاي كشاورزي و شيلات در جريان سيل اخير اشاره كرد و گفت: از دستگاه هاي اجرايي مرتبط خواسته شده كه ميزان خسارات را برآورد تا در خصوص جبران خسارات آنها اقدامات لازم انجام گيرد.