نسخه آزمایشی
Menuاعلام اسامی 13 جبهه حزبی دارای مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب


فهرست اسامی ۱۳ جبهه حزبی مورد تأیید کمیسیون ماده 10 نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به رسانه ها اعلام شد.

به گزارش واحد خبر اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، بهرام سلیمانی دبیر ستاد انتخابات استان در گفت و گویی ضمن اعلام این خبر به نقش موثر و تأثیر گذار احزاب در تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به لزوم ایجاد بستر لازم برای فعالیت قانونی احزاب، این مهم در دولت تدبیر و امید مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است و بر همین اساس به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به رسانه ها، فهرست اسامی ۱۳ جبهه حزبی مورد تأیید کمیسیون ماده 10 نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به شرح ذیل اعلام می شود تا ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی و فعالیت غیرقانونی جبهه های خارج از این فهرست، زمینه شفاف سازی و مشارکت حداکثری آحاد جامعه در انتخابات پیش رو فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات افزود: فعالیت سایر جبهه هایی خارج از لیست مذکور که موجودیتشان با اطلاع و تأیید کمیسیون ماده ۱۰ نبوده و یا غیرقانونی شکل گرفته اند، در انتخابات پیش رو قانونی نمی ­باشد و انتظار می رود نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای حزبی خود را در چارچوب قوانین مربوطه و تحت نام و نشان احزاب و جبهه های قانونی و دارای مجوز رسمی از وزارت کشور، انجام دهند.

*  اسامی جبهه ها حزبی دارای مجوز عبارتند از:

۱- جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

۲- جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی

۳- جبهه ایستادگی ایران اسلامی

۴- جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت

۵- جبهه تحولگرایان ایران

۶- جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم

۷- جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)

۸- جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران

۹- جبهه هماهنگی اصلاحات

۱۰- جبهه پایداری انقلاب اسلامی

۱۱- ائتلاف بزرگ نیروهای انقلاب اسلامی استان قم (ابنا)

 ۱۲- جبهه پیروان خط امام و رهبری

۱۳- جبهه مستقلین ایران

 

در ذیل عناوین  احزاب و تشکلهای عضو هریک از جبهه های حزبی 13 گانه مشخص شده است:

 

 

عناوین جبهه های حزبی دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 10 احزاب

ردیف

عنوان  جبهه

احزاب و گروه های سیاسی عضو جبهه

نماینده جبهه

1


جبهه ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي

1- جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي  2- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي  3- جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي  4- جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي  5- حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي  6- جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي  7- كانون دانشگاهيان ايران اسلامي


آقاي
  غلامعلي حدادعادل

2


 
جبهه اصلاح طلبان ايران اسلامي

1- حزب اتحاد ملت ايران اسلامي  2-  انجمن روزنامه نگاران زن ايران   3- حزب پيشرو اصلاحات 4- مجمع دانش آموختگان ايران اسلامي 5- حزب نداي ايرانيان 6- انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها  7- حزب همبستگي دانش آموختگان ايران  8- مجمع فرهنگيان ايران اسلامي  9- مجمع ايثارگران 10-  انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران 11- انجمن اسلامي معلمان ايران 12- حزب همبستگي ايران اسلامي 13- سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي


 
آقاي داود محمدي

3

جبهه ايستادگي ايران اسلامي

1- حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي  2 حزب سبز  3- حزب نيك انديشان ايران اسلامي  4- جامعه جوانان متحد اسلامي    5- تشكل اسلامي فارغ التحصيلان لرستاني

آقاي عبد الحسين روح الاميني نجف آبادي

4


 
جبهه پيشرفت، رفاه  و عدالت

1جمعيت حاميان انقلاب اسلامي  2- جمعيت انسجام اسلامي استان تهران   3- جمعيت جوانان انقلاب اسلامي  4- جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي   5- حزب اسلامي ايران زمين   6- جامعه زينب   7- حزب دفاع از ايثارگران و قانون اساسي  8- جمعيت طرفداران نظم و قانون   9- انجمن اسلامي فارغ التحصيلان ايتاليا 10-  جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران   11- انجمن اسلامي دانشگاهيان استان اصفهان  12-  مجمع انديشه و وحدت اسلامي استان مركزي 13- تشكل اسلامي فارغ التحصيلان لرستاني


 
 
آقای سید شهاب الدين صدر

5

جبهه تحول گرايان ايران اسلامي

1- مجمع جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي  2- كانون همبستگي فرهنگيان ايران   3- حزب اسلامي ايران زمين    4- حزب همدلي مردم تحول خواه

آقاي اكبر مرتضوي كياسري

6


جبهه هماهنگي اصولگرايان استان قم

1- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 2- جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي 3- جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي 4- جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي 5- جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي  6- جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي


آقای
  احمد اميرآبادي فراهاني

7


جبهه مردمي
نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا)

1- جامعه اسلامي حاميان كشاورزي ايران 2- حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي 3- جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي4- جامعه اسلامي مهندسين 5- كانون دانشگاهيان ايران اسلامي 6- جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي 7- جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار 8- جامعه اسلامي كارمندان 9- جامعه اسلامي كارگران 10- جامعه اسلامي فرهنگيان 11- جمعيت اسلامي فرهنگيان 12- جامعه جوانان متحد اسلامي 13- جمعيت پيروان زينب (س)


 
آقاي
  محمدحسن رحيميان

8


جبهه مستقلين و اعتدالگرايان ايران

1- حزب مستقل و اعتدال ايران  2- حزب دفاع از ايثارگران و قانون اساسي 3- حزب مستقل كار  4- كانون همبستگي فرهنگيان ايران  5- جمعيت طرفداران نظم و قانون


آقاي قدرت علي حشمتيان

9


 
 
جبهه هماهنگي اصلاحات

1حزب همبستگي ايران اسلامي  2- حزب اسلامي كار  3- حزب اراده ملت   4- مجمع فرهنگيان ايران اسلامي 5- جمعيت زنان مسلمان نوانديش  6- حزب توسعه ملي ايران اسلامي   7- جمعيت توليد گرايان ايران  8- حزب كارگزاران سازندگي ايران   9- حزب آزادي   10- حزب وحدت و همكاري ملي 11- حزب پيشرو اصلاحات 12- حزب مردم سالاري  13- حزب همبستگي دانش آموختگان ايران  14- حزب جوانان ايران اسلامي  15- انجمن اسلامي معلمان ايران  16- مجمع ايثارگران  17- انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران  18- انجمن روزنامه نگاران زن ايران 19- انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها 20- سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي 21- حزب نداي ايرانيان.


 
 
آقای حسين كمالي

10

جبهه ائتلاف بزرگ نیروهای انقلاب اسلامی استان قم، با نام اختصاری"ابنا"

1-      جامعه جوانان متحده اسلامی 2 - حزب موتلفه اسلامی 3-  جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران 4- جمعیت پیروان حضرت زینب (س)  5-  جامعه اسلامی مهندسان

محمد عرب

11

جبهه متحد مستقلین ایران

1-      حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی 2-  حزب مستقل کار  3-  حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی

علیرضا متانی

12

جبهه پیروان خط امام و رهبری

1 -حزب جامعه اسلامی کارگران 2- جامعه جوانان متحد اسلامی 3- جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار 4- جامعه اسلامی مدیران 5-  حزب موتلفه اسلامی 6-  جمعیت اسلامی فرهنگیان 7-  جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی 8-  جامعه اسلامی فرهنگیان 9- جامعه اسلامی ورزشکاران 10- جمعیت پیروان حضرت زینب (س)  11- جامعه اسلامی مهندسین

محمدرضا باهنر

13

جبهه پایداری انقلاب اسلامی

حزب عدالت‌طلبان ایران اسلامی و حزب نیک‌اندیشان ایران اسلامی

مرتضی آقاتهرانی