نسخه آزمایشی
Menu

استاد تمام دانشگاه شهيد بهشتي:

بازسازي مناطق زلزله زده كرمانشاه يك روسفيدي خوشايند براي نظام جمهوري اسلامي ايران است


دكتر شريف زادگان دكتراي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي منطقه اي و استاد تمام دانشگاه شهيد بهشتي گفت: بازسازي مناطق زلزله زده كرمانشاه يك روسفيدي خوشايند براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ دكتر شريف زادگان دكتراي توسعه اقتصادي و برنامه ريزي منطقه اي و استاد تمام دانشگاه شهيد بهشتي در حاشيه نشست هماهنگي مطالعات اوليه سرمايه گذاري بزرگ پتروپالايش توسط وزارت نفت در استان كرمانشاه و بعد از بازديدهاي هوايي و زميني از جانمايي هاي اجراي اين سرمايه گذاري در مناطق مرزي كه مناطق زلزله را نيز در برمي گيرد، يادآور شد: پيش از اين نيز عملكرد موفق بازسازي مناطق زلزله زده را شنيده بوديم اما بعد از بازديد مناطق بدون تعارف بايد گفت؛ زحمات مديريت استان كرمانشاه در بازسازي اين مناطق يك روسفيدي خوشايند براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.