نسخه آزمایشی
Menuتاكيد استاندار كرمانشاه بر تسريع در اجراي پاساژ فيروزه كرمانشاه


استاندار كرمانشاه بر حل مشكل پاساژ فيروزه و تسريع در اجراي اين پروژه تاكيد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ "هوشنگ بازوند" امروز در جلسه هماهنگي لازم براي حل مشكل اجراي پروژه پاساژ فيروزه كرمانشاه كه با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، شهردار كرمانشاه، مديركل دفتر فني استانداري و مديرعامل توسعه عمران برگزار شد، اظهار داشت: بايد با ايجاد امكانات و زيرساخت هاي لازم در راستاي اميدآفريني به جامعه نهايت تلاش خود را بكار گيريم و قطعاً اجراي پروژه هاي شهري، نقش بسيار مهمي در ايجاد اميد و نشاط در شهرها دارد.

وي با تاكيد بر تسريع در حل مشكل اجراي پاساژ فيروزه تصريح كرد: اين پروژه كه چندين سال است اجراي ساخت آن متوقف شده لذا بايد تلاش شود كه هر چه سريعتر مشكلات موجود بر سرراه اجراي اين پروژه برطرف شود.

استاندار كرمانشاه ادامه داد: شهرداري چنانچه در نظر دارد كه براي روتق بخشي به اين پروژه امتيازاتي قائل شود بايد حتماً به صورت شفاف به همه اعلام و تمهيدات لازم را براي تسريع در اجراي اين پروژه اتخاذ نمايد.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه بايد كارها و برنامه هاي خود را در راستاي ارائه خدمات بيشتر به مردم و اميدآفريني به جامعه قرار دهيم، افزود: ايجاد امكانات و زيرساخت هاي شهري نقش بسيار مهم در ايجاد اميد براي مردم دارد لذا اتخاذ تمهيدات لازم براي تسريع در اجراي پروژه فيروزه كرمانشاه ضروري است.

در اين جلسه مقرر شد شركت عمران توسعه كرمانشاه بررسي هاي لازم را براي اخذ اختيارات لازم از شهرداري كرمانشاه انجام و گزارشات اين برنامه را در جلسه هفته آينده ارائه نمايد.