Menu

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه:

جامعه کرمانشاهی نیازمند تولید کالای فرهنگی مناسب است


معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: تقاضا برای استفاده از کالا و خدمات فرهنگی افزایش یافته و لذا متناسب با این نیازمندی، تولید محصولات فرهنگی هم از نظر کمی و کیفی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش واحدخبر اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری کرمانشاه؛ یوسف شاه حسینی در پنجمین کارگروه اجتماعی و فرهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: برای مدیریت راهبردی حوزه های مختلف از جمله حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیازمند مسئله شناسی و ظرفیت شناسی مداوم هستیم.

وی از جمله این ظرفیت ها را اعتبارات فصل پنج بودجه سازمانی برشمرد و اظهار داشت: لازم است هریک از دستگاههای اجرایی تلاش کنند از اعتبارات ملی مربوط به این فصل بیشتر برخوردار شوند.

شاه حسینی در ادامه گفت: تقاضا برای استفاده از کالا و خدمات فرهنگی افزایش یافته و لذا متناسب با این نیازمندی تولید محصولات فرهنگی هم از نظر کمی و کیفی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازمه مقابله موفق با آسیب های اجتماعی حضور و نقش آفرینی با انگیزه و با نشاط تمامی ظرفیت و پتانسیل های موجود است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار افزود: با وجود کثرت مسائل و مشکلات اجتماعی خوشبختانه نشانه های خوبی از بهبود مشاهده می شود و این امید وجود دارد  در آینده ای نزدیک در وضعیت نسبتا قابل قبولی قرار گیریم.

وی گفت: باید تلاش کنیم عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی از انسجام و منطق درونی هرچه بیشتری برخوردار باشند و شرایط و بسترهای انجام کارهای موثر فراهم گردد.اوقات شرعی
آب و هوا