نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار:

سند راهبردی شورای اطلاع رسانی در استان تهیه شود

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با تاکید بر انعکاس بموقع اخبار و اطلاع رسانی مدیران، تدوین سند راهبردی را نیاز و اولویت شورای اطلاع رسانی استان دانست.

 به گزارش واحد خبر اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛  محمدبراهیم الهی تبار در نشست شورای اطلاع رسانی استان کرمانشاه اظهار داشت: می طلبد که سند راهبردی حوزه اطلاع رسانی بر اساس احصای آسیب های این عرصه و شناسایی ظرفیت های موجود تدوین شود.

وی با بیان اینکه میتوان از تجارب استانهای دیگر در شورای اطلاع رسانی استفاده کرد افزود: احصای مهم ترین اخبار استان و تشخیص کیفیت پاسخگویی به این مسائل یکی از کارکردهای مهم شورای اطلاع رسانی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالگرد زلزله، وجود برنامه برای اطلاع رسانی در مواقع خاص و حوادث را از دیگر کارکردهای شورای اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: نوع اطلاع رسانی ها در سالگرد زلزله چهارچوبی را داشته باشد که عملکردها و خدمات را به  شایستگی منعکس کند.

الهی تبار در ادامه بر تدوین نظام پاسخگویی دستگاهها در استان تاکید داشت و تصریح کرد: ورود جدی دستگاهها به عرصه پاسخگویی و شفافیت ضرورتی جدی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت، محور برنامه های أین هفته را انسجام بخشی به مذاهب دانست و بر حرکت های رسانه ای که بتواند تقویت کننده این موضوع باشدتاکید کرد.

گفتنی است در نشست شورای اطلاع رسانی استان کرمانشاه، ساختار جدید این شورا و اعضاي آن مورد بحث قرار گرفت و  دیگر اعضای این شورا نیز پیشنهادات و نقطه نظراتی در مورد مباحث اطلاع رسانی و چگونگی انعکاس اخبار استان را مطرح کردند.