نسخه آزمایشی
Menuشعار سال باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود


فرماندار ثلاث‌باباجانی با تاکید بر اینکه شعار سال باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود  گفت: امروز همه ما تکلیف و مسئولیت داریم تلاش کنیم در حوزه کاری خود زمینه وبسترهای لازم رابرای تولید و پشتیبانی ها فراهم و موانع رااز سرراه برداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه، یداله شکری افزود:  همه دستگاه های شهرستان بایستی برنامه و اهداف خود را برای اشتغال، تولید و موانع زدایی ها روشن و اعلام نمایند و قصور از هردستگاهی قابل پذیرش نمی باشد. 

وی افزود: دستگاه ها باید بهره وری داشته باشند وبرای ورود سرمایه موانع سرمایه گذاری را بردارند. 

شکری ادامه داد: همه درقبال جوانان و نوجوانان و مردم تعهد داریم که این بستر را فراهم کنیم که به اشتغال پایدار برسیم اگر چنانچه دستگاهی در حوزه کاری و مسئولیت خود درست عمل نکند واعتبارات اعلام شده نتواند سهم خودرابگیرد وان راعملیاتی و اجرایی نکند درمقابل مردم باید پاسخگو باشد. 

وی اضافه کرد: ۳۰۰میلیاردتومان اعتبار اشتغالزایی برای مناطق زلزله زده با سود و کار مزد۴درصد(پست بانک،توسعه تعاون ،بانک کشاورزی،کارافرین)درنظر گرفته شده که بایستی سهم شهرستان بیش از سایر  شهرستان هاجذب شود چون در سنوات گذشته ماازاعتبارات اشتغال زایی بدرستی استفاده نکرده ایم. 

شکری افزود: درسال۱۴۰۰ودرحداقل درشش ماه آینده باید تلاش هارامضاعف کنیم و عملکرد مثبتی راازخودمان نشان دهیم. 

فرماندار ثلاث‌باباجانی افزود: کنترل بازار بایستی بصورت ویژه پیگیری و نظارت شود. 

وی گفت: موضوع دیگر که از اهمیت بسیارمهمی برخوردار است انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد که نماد اقتدار نظام است. 

وی گفت: در انتخابات با توجه تورم سیانمایی های زیادی صورت میگیرد ،ماها که نماینده دولت هستیم واقعیت هارو به مردم بگویم تامردم کاملا در جریان بودو نبود و خدمات ارائه شده قراربگیرند. 

وی افزود: امروز خیلی ها داعیه دار خدمت هستند و در طول ۴۲سال درمسندهای مختلف بوده اند اگر چنانچه قسمتی از کار ایراد و اشکال دارد یا اینکه به علت های مختلف مثل جنگ،تحریم،زلزله و بیماری کرونا به نتیجه نرسیده است شماها هم درآن دخیل بوده اید. 

شکری گفت: عملکرد دولت عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی است و همه در آن شریک و سهیم هستیم. 

وی اظهارداشت: انتخابات شوراها بسیار مهم است ، پارلمان های محلی باید بتوانند کار خودشان را به درستی انجام دهند وتلاش کنند تااهداف و برنامه های پیش رو آنها  اجرایی نمایند.