نسخه آزمایشی
Menuقدردانی ویژه معاون اول رئیس جمهور از تلاش‌گری استاندار کرمانشاه


دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی آموزش و پرورش کشور که به صورت همزمان و از طریق ارتباط تصویری با شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، به طور ویژه از تلاش‌های استاندار کرمانشاه قدردانی و از مهندس بازوند به عنوان استانداری پرتلاش و خوب در کشور یاد کرد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري كرمانشاه؛ دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی آموزش و پرورش کشور که به صورت همزمان و از طریق ارتباط تصویری با شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، به طور ویژه از تلاش‌های استاندار کرمانشاه قدردانی و از مهندس بازوند به عنوان استانداری پرتلاش و خوب در کشور یاد کرد.