نسخه آزمایشی
Menuمعاون عمرانی استانداری از برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بیمارستان روانسر خبر داد

معاون عمرانی استانداری از برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار بیمارستان روانسر خبر داد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس مهردادسالاری در خصوص وضعیت ساخت بیمارستان روانسر که چندسال از کلنگ زنی آن گذشته ولی اقدامی صورت نگرفته است، گفت:استاندار محترم کرمانشاه از عدم عملیاتی شدن ساخت بیمارستان روانسر که چندسال از کلنگ زنی آن می گذرد گلایه مند هستند وبرای ساخت هرچه سریعتر این بیمارستان در سفری که هفته گذشته به شهرستان روانسر داشتند ۴۰میلیارد از اعتبارات استان اخذ وبه این پروژه اختصاص دادند همچنین اخذ۸۰میلیارد ریال از اعتبارات ملی را تعهد نمودند.

سالاری در ادامه افزود:طبق دستور مهندس بازوند باید عملیات  مناقصه جهت انتخاب پیمانکار بیمارستان ظرف ۱۵ روز انجام می شد که خوشبختانه در کمترازیک هفته عملیات   مناقصه  جهت انتخاب پیمانکار آغاز شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ادامه تاکید داشت:این پروژه از جمله پروژه های مهم برای مدیریت ارشد استان است و قطعا تمام تلاش مجموعه دولت در استان در جهت تکمیل هرچه سریعتر این بیمارستان خواهد بوداوقات شرعی
آب و هوا