نسخه آزمایشی
Menu

طي روزهاي سوم و چهارم آبان ماه:

نخستين كنگره بين المللي حقوق شهروندي ايران در برج ميلاد تهران برگزار مي شود

نخستين كنگره بين المللي حقوق شهرندي ايران طي روزهاي 3 و 4 آبان ماه سالجاري در برج ميلاد تهران برگزار مي شود.

اين كنگره به منظور آشنايي و ارتقاي سطح آگاهي و شناخت كاركنان و مديران و كارگزاران دولت در راستاي صيانت از حقوق شهروندي برگزار مي شود.

شايان ذكر است وبسايت اين كنگره به آدرس www.lawi.ir مي باشد.