نسخه آزمایشی
Menuسازمان همياري شهرداری‌های استان كرمانشاه


.

سازمان همياري شهرداری‌های استان كرمانشاه

دوره بازگشت

سرمایه (سال)

نرخ بازده داخلی

(سالیانه)

سرمایه موردنیاز (ميليون ریال)

نیروی انسانی موردنیاز (نفر)

حداقل زمین موردنیاز (هکتار)

ظرفیت سالیانه تولید

عنوان فرصت

ردیف

9/2

17%

46603

18 نفر

7000 مترمربع

1500 تن

تولید ظروف IML

1

2

27%

100122

40 نفر

4000 مترمربع

300000 دستگاه

تولید LCD

2

4

25%

40044

40 نفر

5000 مترمربع

1500 تن

تولید OCP

3

2

36%

61095

15 نفر

2000 مترمربع

100 میلیون عدد

تولید آجر سفال

4

4/3

23%

44210

18 نفر

2000 مترمربع

50 تن

تولید آمالگام

5

2

34%

66170

20 نفر

10000 مترمربع

1300 تن

تولید کمپوت آناناس

6

5/2

29%

19460

24 نفر

4500 مترمربع

3400 تن

تولید بشکه فلزی

7

3

24%

5780

15 نفر

2000 مترمربع

2000 دستگاه

تولید پکیج یونیت

8

3

24%

40470

20 نفر

100000 مترمربع

35 دستگاه بویلر و 700 تن مخازن

تولید تجهیزات نفتی

9

2/3

23%

3990

10 نفر

2000 مترمربع

-

تولید تیرپارک

10

2

45%

61947

15 نفر

2000 مترمربع

-

تولید چاپ و بسته‌بندی

11

1

54%

13923

11 نفر

5000 مترمربع

5400 تن

تولید خاک رس فعال‌شده

12

2/3

27%

12090

15 نفر

2800 مترمربع

2200 تن

دستگاه خطوط زن جاده‌ای

13

5/2

27%

74710

10 نفر

1000 مترمربع

3000 تن

تولید روغن ترمز سنتتیک

14

2

32%

7645

9 نفر

2000 مترمربع

3000 تن

سوخت جایگزین گازوئیل

15

2

32%

39460

25 نفر

4000 مترمربع

6000 تن

غذاهای آماده و نیمه آماده

16

3

39%

100000

20 نفر

20000 مترمربع

-

احداث فرودگاه بین‌المللی

17

3

23%

80300

20 نفر

5000 مترمربع

20000 دستگاه

تولید کولرآبی

18

2

35%

170000

15 نفر

10000 متر مربع

-

احداث مجتمع گلخانه‌ای‌

19

2/2

24%

1272150

15 نفر

9960 مترمربع

8000 تن

قیر حاصل از قیر طبیعی

20

1/3

24%

8488

14 نفر

2000 مترمربع

300 دستگاه

ماشین‌آلات صنعتی غذایی دارویی