نسخه آزمایشی
Menuفرصت‌های حوزه شهرک‌های صنعتی


.

فرصت‌های حوزه شهرک‌های صنعتی

موضوع

حداقل سرمايه موردنیاز

(ميليارد ريال)

ظرفيت سالانه

واحد

زمين موردنياز

(مترمربع)

نیروی انسانی موردنیاز

(نفر)

ضد یخ گازوییل

7.726

525

تن

2.500

19

سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

6.085

3.000

تن

2.000

9

روغن ترمز سنتتیم

8.960

3.000

تن

1.000

10

عایق صدا

37.901

180.000

متر

6.000

14

کوپلیمرهای الفینی

40.162

1.500

تن

5000

40

خاک رس فعال

11.603

5.400

تن

5.000

11

افزودنی تحت فشار EP

6.325

600

تن

2.000

11

بویلر و چیلر

28.258

200

تن

8.000

46

بازیافت ضایعات شیشه

30.000

22.000

تن

4.000

15

تولید نانو پودر های غیرفلزی

9.000

5.600

کیلوگرم

1.500

8

تولید جک هیدرولیکی

4.500

23.000

دستگاه

2.000

19

تولید رنگ خوراکی

15.000

50

تن

9.000

31

تولید نانو فیلتر

9.000

80

تن

1.000

17

تولید تسمه فولادی

45.000

12.000

تن

4.000

22

تولید پارکت لامینه

26.000

1.200

تن

4.000

36

سنباده انعطاف پذیر

13.898

200.000

متر

2.600

20

کود ارگانیک از ضایعات کشاورزی

25.138

100

تن

5.000

26

پرس هیدرولیکی

30.597

10

دستگاه

6.000

29

نانو کامپوزیت

24.891

30.000

متر

4.000

14

پروفیل المینیوم رنگی

138649

4.000

تن

5.000

24