نسخه آزمایشی
Menuفرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه بهداشت و پزشکی


.

 فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه بهداشت و پزشکی

رديف

عنوان پروژه

نوع پروژه

درصد پيشرفت پروژه

محل اجراي پروژه

(شهرستان)

سرمایه‌گذاری موردنیاز (هزار دلار)

توضيحات ضروري

1

احداث بيمارستان 1500 تختخوابي

ايجادي

 

كرمانشاه

13000

(كرمانشاه قطب سلامت غرب كشور)

2

احداث مركز جامع سرطان غرب كشور تيپ 2 و 3

ايجادي

 

كرمانشاه

2000

(كرمانشاه قطب درمان سرطان غرب كشور)

3

مركز جامع بيماري زنان غرب كشور

ايجادي

 

كرمانشاه

4000

(تنها دارنده مجوز صادرشده در بين استان‌های منطقه)

4

شهرك سلامت

ايجادي

 

كرمانشاه

10000

 

5

خوابگاه دانشجويي 1000 نفره

ايجادي

 

كرمانشاه

200

 

6

مجتمع فرهنگي، رفاهي، ورزشي و مركز همایش‌های دانشگاه

ايجادي

 

كرمانشاه

300

 

7

شركت توريسم درماني

ايجادي

 

كرمانشاه

50

جذب بيماران كشور عراق و اقليم كردستان

8

شركت توریسم آموزشي پژوهشي

ايجادي

 

كرمانشاه

50

جذب دانشجويان كشور عراق و اقليم كردستان

9

مجتمع خدماتی رفاهی

   

کرمانشاه

300.000

جنب معاونت غذا و دارو

 

مرکز تصویربرداری

   

کرمانشاه

 

بیمارستان فارابی