نسخه آزمایشی
Menuتعداد ادارات متصل به شبکه دولت در شهرستان ها

تعداد  ادارات  متصل به شبکه دولت در شهرستان ها  ( تا پايان سال 1397)

تعداد

نام شهرستان

43

اسلام آباد غرب

55

پاوه

33

ثلاث باباجاني

47

جوانرود

48

دالاهو

40

روانسر

42

سر پل ذهاب

56

سنقر

50

صحنه

61

قصر شيرين

201

کرمانشاه

58

كنگاور

45

گيلانغرب

47

هرسين