نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان جوانرود

فرماندار جوانروددر این جلسه گفت : پیشگیری و اقدامات فرهنگی مهمترین راه مقابله با اعتیاد ومواد مخدر است وبایستی دستگا ههای متولی با جدیت دراین زمینه فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ،رستگاریوسفی در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان جوانرود با تقدیراز اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از اعتیاد دراین شهرستان افزود: کمیته های پیشگیری و  اطلس اجتماعی مبازره با مواد مخدر شهرستان جوانرود تدوین شده است که می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد .

وی اظهار داشت: اعتیاد منشأ و علت بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر بوده و مقابله با این پدیده ضمن کاهش مصرف مواد مخدر می‌تواند مانعی در بدبیر شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه نیز با تقدیراز فرماندار جوانرود و دست اندرکاران برای تدوین اطلس اجتماعی مبارزه با مواد شهرستان گفت : تدوین اطلس اجتماعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان جوانرود می تواند الگویی مناسب برای سایر شهرستانها باشد.

علی شمشیری بر ضرورت اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر در جامعه تاکید کردوافزود: انجمن های مردم نهاد و فرهنگی شهرستان جوانرود ظرفیت بسیار خوبی در زمینه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه هستند.

وی اظهارداشت : به گواه سازمان های بین الملل ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر است .

شمشیری با بیان اینکه ایران در حوزه مواد مخدر هرروز در این راه شهید و جانباز تقدیم می کندخاطرنشان کرد : کسانی که در حوزه های دیگر فعالیت دارند باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه هیچ راهی برای کنترل مافیای مواد مخدر وجود ندارد یاد آورشد:  هرکس هر تریبونی در اختیار دارد باید برای مقابله با مواد مخدر به کار گیرد.رابر سایر آسیب‌های اجتماعی جامعه باشد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود