اطلاعیه ستاد بحران شهرستان جوانرود در خصوص افراد آسیب دیده از زلزله آبانماه 96

قابل توجه افراد خسارت دیده زلزله آبانماه 96

به اطلاع می رساند کلیه افراد خسارت دیده ، جامانده (احداثی نوع 1و 2 ) وتعمیری (1و2و3 ) از زلزله آبانماه سال 96 که شامل : عدم تشکیل پرونده خسارت ، عدم ثبت در سامانه مربوطه و عدم بازدید کارشناسان ستاد بازسازی می باشند .

افراد خسارت دیده روستایی به بخشداری های مربوطه وافراد خسارت دیده شهری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراجعه نمایند

"ستاد بحران فرمانداری شهرستان جوانرود"فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود