بازدیدیوسفی فرماندار جوانرود از بخشداری بخش کلاشی این شهرستانفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای جوانرود