مشخص شدن اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان کنگاور

اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان کنگاور انتخاب شدند


اعضای هیأت اجرایی انتخابات شهرستان کنگاور انتخاب شدند

 

بعداز ظهر امروز چهارشنبه 98/09/13 با حضور سی نفر از معتمدین شهرستان کنگاور، اعضای هیأت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

در این نشست پس از نامزد شدن 17 نفر از حاضرین برای عضویت در هیأت اجرایی، انتخابات بعمل آمد و آقایان گودرز بهرامی تبار، مصیب گلعذار، حمید رضا حشمت پناه، یداله سعید منش، بهروز دهنوی، رمضان کرمی، رضا قاسمی خردمند و نورالدین دهنوی بعنوان اعضای اصلی و آقایان حسین گندمکار، ناصر فشی، حسن احسان بخش، مراد پدرام و سید جعفر معصومی بعنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی انتخاب گردیدند.

 اوقات شرعی
آب و هوا