تقاطع فیروزآباد تپه با راه آهن غرب کشور باحضور سلیمانی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی و دکتر خزایی فرماندار شهرستان کنگاور افتتاح شد.

افتتاح تقاطع فیروزآباد تپه با راه آهن غرب کشور


افتتاح تقاطع فیروزآباد تپه با راه آهن غرب کشور

تقاطع فیروزآباد تپه با راه آهن غرب کشور باحضور سلیمانی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی  و دکتر خزایی فرماندار شهرستان کنگاور افتتاح شد.اوقات شرعی
آب و هوا