جلسه شورای پدافند غیرعامل

جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان


برگزاری جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان

شورای پدافند غیرعامل صبح امروز به ریاست خیراله خزایی فرماندار کنگاور در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
فرماندار کنگاور در این نشست اظهار داشت: توجه به مقوله پدافند غیرعامل از ضروریات سازمان های ماست و دو عامل دقت و سرعت در آن نقش حیاتی دارد
دشمنان ما در دنیای کنونی وارد جنگ نرم شده اند چرا که ضربه زدن به کشور از طریق جنگ نرم هزینه کمتری برای آنان دارد
دستگاه های خدمت رسان باید برای آمادگی در شرایط بحران مانور برگزار کنند و آمادگی همیشگی داشته باشند
بحث امروز ما نظارت بر بازار و مقابله با محتکران است و ادارات متولی باید در این حوزه با جدیت وارد عمل شوند

در این جلسه شبکه بهداشت و درمان به توضیح وضعیت بهداشتی آب روستایی و نحوه مقابله با تهدیدهای احتمالی پرداختاوقات شرعی
آب و هوا